Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0642 918f
Reposted fromthesmajl thesmajl viakina kina
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
Play fullscreen
uzależnienie.
Reposted fromtedibea tedibea viaforgetmenot20 forgetmenot20
Słabości
Ty żadnej
Ja miałem jedną: Kochałem.
— Bertolt Brecht
Reposted fromdeviate deviate viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
7575 0f4d
Reposted fromscorpix scorpix viakina kina
8135 b6d1
Reposted fromscorpix scorpix viakina kina
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viakina kina
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaretaliate retaliate

Inigo Aragon - From the series Contemporary Altarpieces (2012)

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapuzzle puzzle
3567 1a60 500
Reposted fromkarterpike karterpike viaolalaa olalaa
8107 fd58
z mięsem.
9823 ef8a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakina kina
Reposted fromoll oll viakina kina
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicję i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą wybierze rozstanie zamiast bycia na drugim planie i upominanie się o czułe słowa, bo wie ile jest warta.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viakina kina
0202 4afe
9022 ebce
Reposted fromseaoflove seaoflove viapsychooszpilki psychooszpilki
3666 eee5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6066 60b9
2922 3197 500
Reposted fromtayfun tayfun vialaj laj
2638 9aaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...